Scroll to Top

หลวงพ่อธัมมชโยในวัยหนุ่ม ขณะกำลังปฏิบัติธรรม ท่ามกลางการถูกวิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่งที่ หลวงพ่อธัมมชโย หรือ...

ความ รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง...