เรียนภาษาสเปน บทสอนการเจริญสมาธิภาวนา

Posted on Mar 12 2018 - 11:49am by DMR
Categorized as
28

 

ประสบการณ์สอนสมาธิ

Soy Budista
ฉันเป็นชาวพุทธ

He estado practicando en la tradición Theravada estaba desde hace muchos años
ฉันได้ปฏิบัติตามหลักพุทธเถรวาทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

después de haber tenido la suerte de estudiar con muchos maestros maravillosos
หลังจากได้โอกาสที่ทำให้พบกับครูบาอาจารย์ที่ดี

Me gusta leer libros sobre el budismo.
ฉันชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา

Como practicante budista, me abstengo de matar, robar, el discurso dañino o sexo, y todas las formas de intoxicación.

จากการที่เป็นชาวพุทธ ฉันงดเว้นจากการฆ่า การลักขโมย การใช้ถ้อยคำที่ไม่ดี การชู้สาว และการเสพสิ่งมึนเมาทุกรูปแบบ

 

He enseñado meditación y los principios del budismo Theravada desde el 2004
ฉันได้สอนสมาธิและหลักธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทตั้งแต่ปี 2004

Por muchos años he enseñado Meditación.
ฉันสอนสมาธิมาเป็นเวลาหลายปี

A lo largo de trece años he enseñado meditación
เป็นเวลาสิบสามปีที่ฉันได้สอนสมาธิมา

He enseñado Meditación desde hace trece años.
ฉันได้สอนสมาธิมาเป็นเวลาสิบสามปี

He enseñado meditación a miles de personas.
ฉันได้สอนสมาธิให้กับคนเป็นหลักพัน

 

La meditación se ha vuelto más popular en las últimas décadas
การทำสมาธิเป็นที่นิยมมากขึ้นในทศวรรษนี้

En 2004, empecé a enseñar a meditar.
ปี 2004 เป็นปีที่ฉันเริ่มสอนสมาธิ

Desde entonces he enseñado a muchas personas
หลังจากนั้นฉันได้สอนสมาธิให้กับคนจำนวนมาก

de diferentes orígenes, países, religiones y edades.
ที่มีความแตกต่างทั้ง ประเทศที่มา เชื้อชาติ ศาสนา และ อายุ

 

He enseñado meditación a la gente
ฉันได้สอนสมาธิให้กับผู้คน

en Europa
ในยุโรป

durante muchos años
เป็นเวลาหลายปี 

 

สมาธิคืออะไร

 

La Meditación es una gran herramienta para
การทำสมาธิเป็นเครื่องมือ(วิธีการ) ที่ดีสำหรับ

entender, armonizarse y tocar ese mundo interior, normalmente desapercibido.
การทำความเข้าใจ การผสานและสัมผัสกับโลกภายใน ซึ่งปกติจะไม่เป็นที่สังเกต

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Leave A Response