You Are Browsing ‘รักษ์โลก’ Category

สงครามได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของทหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของทหารเอง หรือแม้แต่ครอบครัวของเขา การจากไปไม่มีวันกลับ จากการรับใช้ชาติ...

ผู้เขียนเองมีความคุ้นเคยกับผักกูดมาตั้งแต่เด็ก และทานผักกูดมาตั้งแต่เด็กๆ สมัยนั้นถือว่า เป็นผักที่ทุกคนในหมู่บ้านเก็บมากินได้อย่างอิสระ...